درباره ما

شرکت بانیان فردای روشن، به‌عنوان واحدی که از سال ۱۳۸۴ فعالیت تخصصی آن برگزاری نمایشگاه‌های داخلی وخارجی است. پس از انعکاک شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران از سازمان توسعه ایران آغاز بکار نموده است. تجربه برگزاری بیش از ۱۲۰ نمایشگاه بین المللی داخلی و تخصصی بین‌المللی خارجی پشتوانه شگل گیری و تأسیس این شرکت بوده که ازطریق کادر مدیریتی آن از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی تهران به این شرکت انتقال یافته است.

شرکت

بانیان فردای روشن

اعضای تیم شرکت

image

——————–

image

————-———–

image

————-———

image

————-———

مجوزها